Новини За нас Проекти Продукция Партньори Контакти

 
 
Общ план Обща информация (pdf)
Организационен план Референтен лист (pdf)
  Схема на процесуте в СУК Сертификат ISO 9001:2000
     
 
 

"ЕМКО"АД - гр. Белене е създадено и организирано с основна цел производство на нестанд-артни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Ситуирано е като предприятие на територията на АЕЦ "Белене" и е свързано и националната шосейна речна и ЖП мрежа на България.
Заводът е обурудван с най-необходимите машини за студено и горещо рязане на стомани, обработка на краища за заваряване, огъване на листове, тръби и валцови профили, машини за струговане, пробиване, фрезоване и др. В заваряването се прилагат всички методи, изпълня-ват се всички антикорозионни покрития.

  • Производство, почистване на повърхности чрез сухо бластиране, боядисване, маркиране, пакетиране, транспорт и монтаж на стоманени конструкции от листови съставни профили и валцови профили.
  • Проектиране, доставка, производство и монтаж на стоманени резервоари по стандарт API650 или други приложими стандарти.
  • Проектиране, доставка на материали, производство и монтаж на съдове под налягане.
  • Проектиране, доставка на материали, производство и монтаж на подгреватвли и охладители.
  • Комплектация и монтаж на Електропрахоуловители и Трансформатори.
  • Изработки на фасонни части и аксесоари по БДС, ГОСТ, DIN, BS, API 650.
  • Монтаж на енергийни и промишлени обекти по всички части включително и ПНР.
  • Проектирането се извършва с помощта на асоциирани проектантски бюра с богат опит и др.

В завода се изпълняват всички методи за неразрушаващ контрол на метали и заварените съединения, а така също и местна термообработка.
Производствените възможности на "ЕМКО" АД - гр. Белене са от 300 до 500т. месечно.

 
 
 
 
Списък на основното оборудване
1. SHEAR CUTTING MACHINE 16 mm 1pc 11. RADIAL DRILLING MACHINE 2pcs
2. SHEAR CUTTING MACHINE 25 mm 1pc 12. MILLING MACHINE 2pcs
3. SHEAR CUTTING MACHINE 1pc 13. LATHE MACHINE TOOL-DIAMETER 400mm 2pcs
4. AUTOMATIC GAS CUTTING MACHINE L=12000 mm 14. LATHE MACHINE TOOL-DIAMETER 1200mm 2pcs
5. EDGE BEVELING MACHINE L=14000mm 15. VERTICAL LATHE MACHINE 1pc
6. SHEET BENDING MACHINE 16. WELDING EQUIPMENT
   3 SHAFTS (6mm) 1pc    AUTOMATIC FLUX WELDING
   3 SHAFTS (16mm) 1pc    SEMIAUTOMATIC MIG WELDING
   3 SHAFTS (28mm) 1pc    MANUAL
7. BENDING MACHINE MAX. THICKNESS 16mm 1pc 17. CRANES
8. BENDING MACHINE MAX. THICKNESS 6mm 1pc    50 t
9. PIPE BENDING MACHINE 1pc    32 t
10. DRILLING MACHINE 2pcs      8 t
 
   
 
english български